Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych


Opis

Nr projektu: UOD-DEM-1-303/001    

Akronim: SEISMOBILE

strona www: seismobile.cttemag.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego